आजचे गोल्ड रेट Gold Rate Today   7 January 2024

Arrow

1 gram -22 कॅरेट ₹5,800 रुपये

Arrow

8 gram - 22 कॅरेट ₹46,400 रुपये

Arrow

 10 gram - 22 कॅरेट ₹58,000 रुपये

Arrow

 1 gram - 24 कॅरेट ₹6,327 रुपये

Arrow

 8 gram - 24 कॅरेट ₹50,616 रुपये

Arrow

 10 gram - 24 कॅरेट ₹63,270 रुपये

Arrow

फायनॅन्स सोप्या भाषेत शिकायचं आहे?  मराठी फायनॅन्स ब्लॉगला भेट द्या

Arrow