आजचे गोल्ड रेट Gold Rate Today  9 January 2024

Arrow

Date: 9 January 2024

Author: Marathi Finance

1 Gram -22 कॅरेट ₹5,770 रुपये

Arrow

8 Gram - 22 कॅरेट ₹46,160 रुपये

Arrow

 10 Gram - 22 कॅरेट ₹57,700 रुपये

Arrow

 1 Gram - 24 कॅरेट ₹6,295 रुपये

Arrow

 8 Gram - 24 कॅरेट ₹50,360 रुपये

Arrow

 10 Gram - 24 कॅरेट ₹62,950 रुपये

Arrow

फायनॅन्स सोप्या भाषेत शिकायचं आहे?  मराठी फायनॅन्स ब्लॉगला भेट द्या

Arrow