आजचे गोल्ड रेट Gold Rate Today  8 January 2024

Arrow

1 Gram -22 कॅरेट ₹5,780 रुपये

Arrow

8 Gram - 22 कॅरेट ₹46,240 रुपये

Arrow

 10 Gram - 22 कॅरेट ₹57,800 रुपये

Arrow

 1 Gram - 24 कॅरेट ₹6,305 रुपये

Arrow

 8 Gram - 24 कॅरेट ₹50,440 रुपये

Arrow

 10 Gram - 24 कॅरेट ₹63,050 रुपये

Arrow

फायनॅन्स सोप्या भाषेत शिकायचं आहे?  मराठी फायनॅन्स ब्लॉगला भेट द्या

Arrow